Meer inzicht door een heldere analyse van uw bedrijfgegevens

Wie is 't Winzicht

Edwin de Wit, al bijna 30 jaar werkzaam in de financiële sector en geïnteresseerd in gegevens/cijfers achter het geld

Wat is 't Winzicht

't Winzicht helpt bedrijven in de non-profit sector bij hun bedrijfseconomische vraagstukken

Waarom 't Winzicht

Door analyse van de bedrijfsgegevens wordt inzicht verkregen. Dit inzicht draagt bij om de gewenste richting te bepalen

Edwin de Wit

Consultant 

Mijn naam is Edwin de Wit en ik ben eigenaar van ’t Winzicht.
Met ’t Winzicht zet ik mij graag in om (complexe) bedrijfs-economische vraagstukken op te lossen.

Ik word graag uitgedaagd om vraagstukken te onderzoeken en te analyseren, om deze vervolgens op een praktische, concrete en creatieve wijze op te lossen.

Mijn kracht ligt met name bij bedrijfseconomische vraagstukken. Door het  combineren van reeds aanwezige gegevens en het analyseren van data creëer ik veelal nieuwe inzichten bij de opdrachtgever.

Ik kan goed plannen en organiseren en ben vasthoudend in het uitwerken van mijn werkzaamheden. Door mijn jarenlange ervaring heb ik een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en kan ik met een frisse blik naar probleemstellingen kijken. Mijn advies is praktisch en direct toepasbaar.

Ik heb ruime ervaring binnen de (gemeentelijke) overheid en gemeenschappelijke regelingen.

Werkwijze

’t Winzicht vervult graag een rol bij (complexe) bedrijfseconomische vraagstukken. ’t Winzicht kan dit uitvoeren als een specifieke opdracht en voert deze werkzaamheden meestal uit in een meewerkende rol, zoals bijvoorbeeld financieel controller of consulent.

In de rol van financieel controller of soortgelijke functies houdt ’t Winzicht zich bezig met reguliere werkzaamheden, zoals de Planning & Control werkzaamheden, advisering over college- en raadsvoorstellen en verbetering van werkprocessen.

’t Winzicht zoekt naar mogelijkheden om werkzaamheden efficiënter uit te voeren. Naast procesmatig inzicht en optimalisatie kunnen terugkomende werkzaamheden in Excel geautomatiseerd worden. Binnen Excel wordt gebruik gemaakt van Power Query en Power Pivot. Indien gewenst kan Power BI gebruikt worden voor visualisaties.

Ook (kleine) onderzoeksopdrachten om te komen tot inzicht worden door ’t Winzicht uitgevoerd.

Door het inzichtelijk maken van gegevens en data kun je op een objectieve wijze kijken en heldere analyses maken. Het inzicht dat je hierbij krijgt, helpt bij het nemen van weloverwogen besluiten.
Inzicht leidt tot gewin!

Manier van werken

Wat is de manier van werken van ’t Winzicht?

Edwin verzamelt eerst de benodigde informatie. De informatieverzameling strekt zich veelal op een breder vlak uit, omdat Edwin een integraal beeld wil kunnen vormen.
Vervolgens verdiept hij zich in de materie, wordt de verkregen informatie geanalyseerd en ontstaat een goed beeld van de situatie.

Afhankelijk van de opdracht wordt onderzocht welke mogelijkheden de analyse biedt en wordt hierover een advies gegeven.

Portfolio

’t Winzicht is de afgelopen jaren ingehuurd voor de volgende projecten:

Aanpassing scheepvaarttarieven

Opdracht: in beeld brengen betekenis beroepsscheepsvaart in de gemeentelijke haven voor gemeente en regio. Dit was de basis voor de aanpassing van de tarifering scheepvaartrechten.

Doorrekenen Gemeentelijk Rioleringsplan

Opdracht: het doorrekenen van het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Hierbij heeft Edwin een rekenmodel gebouwd, waarin diverse scenario’s doorgerekend kunnen worden om te komen tot de meest optimale variant.

 

Bouwen rekenmodel energiekosten

Opdracht: het bouwen van een rekenmodel waarbij op basis van de verbruiksgegevens per gebouw de energiekosten berekend kunnen worden.

Inzicht in af te stoten vastgoed

Opdracht: in kaart brengen van de stand van zaken van de taakstelling vastgoed. Hierbij is het reeds afgestoten en nog af te stoten vastgoed in beeld gebracht, zoals verkoopopbrengsten, WOZ-waarden en exploitatiegegevens. Tevens is in beeld gebracht welke raakvlakken met en effecten op andere onderdelen de taakstelling heeft. Tot slot is een prognose van de ontwikkeling van de taakstelling opgesteld.

Typisch 't Winzicht

Probleemoplossend
Inlevingsvermogen
Praktisch
Onderzoekend
Analytisch vermogen
Kritisch

Klantervaringen

Edwin is een prettige collega, gericht op samenwerking, met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Hij is sterk in beheersing van proces en financiën, het liefst in een team. Hij is analytisch sterk, accuraat en communicatief vaardig, gericht op verbetering van zowel proces, alsook zijn eigen vaardigheden.
MATTIEU TE MORSCHE
eigenaar bij Styrre
Edwin is een gedreven en betrokken persoon. Hij is vasthoudend in het uitwerken van zijn werkzaamheden en verdiept zich waar nodig in de materie. Edwin heeft een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en kan met een frisse blik naar probleemstellingen kijken. Hij kan daardoor goede oplossingen voor problemen aandragen. Hij doet dit indien nodig op een creatieve wijze. Edwin is betrouwbaar en gericht op het verder helpen van anderen, een teamspeler. Hij kan goed plannen en organiseren en komt afspraken vrijwel altijd na.
360 Graden Feedback